Ideácia je proces formovania a vzťahovanie nápadov. Je to generovanie nových ideí alebo konceptov na riešenie konkrétnych problémov (či už ide o problémy zákazníka alebo klientov), vytváranie nových stratégií alebo hľadanie možností k zlepšeniu procesov, štruktúry alebo fungovania v pracovnom či osobnom živote. 

Vyriešme vašu situáciu 

Ako facilitátorka vám pomôžem nedirektívnym, participatívnym a štrukturovaným procesom nájsť riešenia pre situáciu, v ktorej sa nachádzate.
Pomáham skupine zlepšiť fungovanie, identifikovať problémy a situáciu a následne hľadať spoločne cesty ich riešení.
Pre prácu v skupine kombinujem rôzne metódy kreatívneho riešenia problémov.

Pri hľadaní riešenia zapájam všetkých ľudí zo skupiny a vytváram tvorivú atmosféru založenej na dôvere a bezpečí.
Ide o pozitívnu rozvojovú činnosť, ktorá zvyšuje efektívnosť skupiny v ich ďalšej spoločnej práci.

Pomôžem Vám 

pomenovať názory na situáciu a problémy a získať nápady pre ich riešenia

nájsť spoločnú dohodu k aktuálnym témam, situácií v organizácií alebo tíme

identifikovať hodnoty tímu aj organizácie, stanovením firemnej dohody skupinovou diskusiou

nájsť pravidlá fungovania tímu, riešiť konflikty a hľadať konsenzus cez komunikáciu

pripraviť a viesť proces hľadania nápadov a riešení pre projekty, programy a stratégiu

Niektoré realizované programy

Nastavovanie hodnôt v NO
The Duke of Ediburgh Slovakia

Inovácia projektu
Leadres of tomorrow

Facilitácia tvorby stratégie
firmy z knižného prostredia

Rozvojová facilitácia tímu firmy
Pixel Federation

Riešenie kampane s nadáciou
Zastavme Korupcia

Hľadanie nápadov pre
novú službu k produktu