Ďakujem za dôveru

Od roku 2002 sa venujem rozvoju a vzdelávaniu vo forme školení, tréningov, workshopov, prednášok ale aj individuálnemu poradenstvu a práci s individuálnym klientom. Zúčastnilo sa ich viac ako 10 000 ľudí z firemného prostredia, neziskového sektora či školského prostredia.