"Ak nie ste pripravený mýliť sa, nikdy neprídete s ničím originálnym"
Ken Robinson

Reštartujte svoje kreatívne myslenie

Poďte sa so mnou pozrieť na to ako premýšľate o kreativite. Pochopíte svoje silné stránky v kreativite a zároveň uvidíte svoje bariéry, ktoré  bránia v slobodnom tvorení a rozmýšľaní nad úlohami. Pozrieme sa na vlastnosti kreatívneho myslenia a ukážeme tipy ako si kreativitu rozvíjať sám ale aj spolu s ostatnými. V programe získate drobné aktivity, hry a cvičenia na podporu základných vlastností kreatívneho myslenia ako je flexibilita, fluencia, originalita a redefinovanie.

Doprajte si pre - PLESK

Občas je dobre zatriasťnašimi predstavami. Pozrieme sa na to ako vyzerá kreatívny proces - od začiatku až po koniec. Prejdeme si kreatívne techniky, ktoré je možné využiť pri riešení pracovných úloh a vzniknutých problémoch. Interaktívny workshop zároveň odhaľuje bloky kreativity u ľudí, ponúka možnosti ich eliminácie a štartovanie nových kreatívnych nápadov a riešení. V programe postupujeme podľa modelu Grahama Wallase spolu s teóriou mozgových kvadrantov.


Obľúbené workshopy

Ideácia
radosť z nápadov

Získate metodiku kreatívnych techník využiteľných pri riešení problémov a hľadaní ideí. Budete mať možnosť nacvičiť si rôzne techniky na prinášanie nápadov, ktoré sú využiteľné v pracovnom aj osobnom živote. Workshop je  koncipovaný zážitkovo a prakticky s možnosťou riešiť konkrétne  problémy jednotlivcov alebo celej skupiny.

Brainsotrming a jeho varianty

Zažijete proces kreatívnej techniky brainstorming, ktorá je síce pre mnohých známa, ale často krát nesprávne realizovaná. Zistíte základné pravidlá tejto techniky, jej fázy a čo robiť, keď nápady neprichádzajú. Workshop ponúka náhľad na rôzne varianty techniky ako je rolestorming, banka nápadov, brainwriting a či technika 635.

Porady plné
kreativity


Zažite porady plné kreatívnej atmosféry, ktoré pomáhajú tímu vo flexibilite a efektívnom riešení úloh. Získate jednoduchý návod na ich prípravu, tipy a triky ako naštartovať poradu, aké ju viesť a uzatvárať. Vyskúšate si rôzne kreatívne nástroje a pripravíte sa na vedenie porady a následne pre riešiteľské stretnutia.

Facilitácia - ako viesť  stretnutie


Priblížim Vám postupy, ktoré sú užitočné pre vedenie stretnutia k riešeniu situácií. Naučíte sa
 plánovať, viesť a hodnotiť pracovné stretnutia v menších tímoch aj získavanie odpovedí od väčšieho počtu ľudí. V programe prebieha aktívny nácvik techník, ktoré je možné využiť pri riešiteľských poradách.