Aby ste vedeli, čo sa deje

Pomôžem Vám zmapovať, čo sa vo vašej organizácií deje.
Ak chcete zmenu, potrebujete rozvoj, hľadáte nové riešenia je nutné rozumieť súčasnému stavu, situácií, vzťahom, jednotlivcom, vidieť súvislosti, poznať potreby. 

Spoločne sa pozrieme na to, čím aktuálne (ne)žijete a odhalíme, zanalyzujeme, zmapujeme, čo je funkčné a čo potrebuje reštartovať. Využijeme na to rôzne kreatívne techniky, ktoré dokážu jasne definovať kto/čo/kde/kedy/ako/prečo.

Aby ste sa naučili mapovať

Existuje niekoľko techník, ktoré napomáhajú tímom aj lídrom k tomu, aby chápali, čo sa deje v organizácií. Jednou z nich je krásna kreatívne technika: Myšlienková mapa. Má široké spektrum využitia. Pomáha v pracovnom ale aj osobnom živote. Ukážem Vám ako myšlienkové mapy fungujú. Naučíte sa ako sa vytvárajú a v ktorých oblastiach a situáciách ju môžete využívať a minimálne s jednou odídete domov. Program súčasne napomáha  vidieť veci v  súvislostiach, prepájať myšlienky  a podporuje  kreatívne  myslenie.

Ukážky myšlienkových máp