Značka Kreatívne myslenie

V roku 2016 som pochopila, že kreativita a riešenie problémov je téma, v ktorej som živá a chcem v nej rásť a pomáhať rásť druhým. 
O rok na to 2017 som značku založila a venujem sa rozvoju kreatívneho myslenia na rôznych úrovniach.

Aktivity a podujatia