Kreativita je inteligencia, ktorá sa  zabáva.
Albert Einstein

 

 

Pripravím pre Vás rôzne podujatia priamo podľa vašich potrieb. Rozvoj ľudí realizujem tzv. akčným učením alebo zážitkovým vzdelávaním. Cieľom prístupov je, aby účastníci objavovali nové spôsoby vyrovnania sa so súčasnými a budúcimi výzvami. Práca v skupine je zameraná na reálne a aktuálne záležitosti. Zameriavam sa na osvojenie sociálnych zručností aktívnym nácvikom, riešením modelových situácií, seba skúsenostnými rolovými hrami. Našou potrebou je pri rozvoji inšpirovať ľudí k osobnému rastu. Moje podujatia s kreatívnym myslením. Pridajte sa