Kreatívne myslenie je kľúčová kompetencia a v súčasnom rýchlo sa meniacom svete veľmi potrebná a v práci nenahraditeľná. Preto patrí aj do školy a mala by byť súčasťou vzdelávacieho systému. 

Prinášame niekoľko programov pre školské prostredie rozdelené podľa cieľovej skupiny. Ponúkame tréningy, workshopy alebo prednášky pre oblasť kreatívneho myslenia.

Programy do zborovne

Myšlienkové mapy
Zameriame sa na využitie techniky Myšlienková mapa vo vzdelávacom procese. Spoznáte ako mapy tvoriť, získate ukážky a tipy, kde v školskom prostredí ju možno využiť. Súčasťou programu sú rôzne hry a cvičenia na rozvoj kreatívneho myslenia.

 

Kreatívne techniky 
Precvičíme si kreatívne techniky, ktoré využívame pri riešení problémov. Nasaďte deťom klobúky, doprajte búrku vlastného mozgu, dajte im novú rolu alebo s nimi kreslite kostru ryby. Kreatívne techniky prinesú do učenia novú dimenziu. 

 

Tvorte kreatívne tvory
Chcete rozvíjať ľuďom kreatívne myslenie? Chcete  pristupovať k tvorbe rozvoju netradične, originálne?  Program je plný rôznych hier a cvičení, ktoré odburávajú bloky v kreativite. Naučíte sa rôzne kreatívne techniky do vyučovacieho procesu.

 

Programy do lavice

Ako dať žirafu
do chladničky
REštartujem kreativitu u mladých ľudí. Pomocou rôznych cvičení, hier a aktivít objavíme ich kreativitu a pomôžeme odbúrať bariéry v tvorbe myšlienok a nápadov. Predstavím im proces riešenia problémov od jeho analýzy až po hodnotenie a vyriešia niekoľko záhad.

 

Myšlienkové mapy
pre ľahšie štúdium 
Precvičíme si techniky myšlienkovej mapy, naučím Vás ju robiť a ukážem Vám kopec možností, ako mapu využívať pre efektívnejší rozvoj a vzdelávanie. Vďaka mapám si môžeš lepšie pamätať, vidieť veci v súvislostiach ale aj plánovať projekty. Mapy Vám určite učarujú.

 

Vizuálne myslenie
a skečnoting
V škole sa nemusíte nudiť. Zápis poznámok môže byť veľká zábava. Naučte sa sketčnoting- kreaslenie si poznámok. Rozviniete svoju vizuálnu gramatiky  a získate prvky vizuálneho myslenia napomáhajúcich pri riešení úloh, prezentovaní a zapisovaní si poznámok.