Kreatívne myslenie do škôl

Ako dať žirafu do  chladničky

Program štartuje kreativitu u mladých ľudí. Pomocou rôznych cvičení, hier a aktivít objavujeme s účastníkmi ich kreativitu a pomáhame im odbúrať bariéry v tvorbe myšlienok a nápadov. Predstavíme im proces riešenia problémov od jeho analýzy až po hodnotenie.

Kreatívne techniky do školy  

Program učí mladých ľudí riešiť problémy. Ponúkame v nich rôzne techniky, ktoré pomáhajú myslieť v súvislostiach, vidieť rôzne možnosti a meniť problém na príležitosť. Nasaďte deťom klobúky alebo s nimi kreslite kostru ryby. Prinesie to do učenia novú dimenziu.

Kreslite si poznámky

V škole sa naozaj nemusíte nudiť. Poznámkovať si prednášky a výklad môže byť veľká zábava. Naučte sa sketčnoting a vizuálne záznamy. Program rozvíja vizuálnu gramatiky (skečnoting, doodling) a je určený nielen pre študentov.

Tvorte kreatívne tvory

Chcete rozvíjať ľudí kreatívne? Chcete byť sami kreatívny a pristupovať k tvorbe vzdelávania netradične, originálne? Program sa zameriava na rozvoj  KREATÍVNEHO LEKTORA, ktorý vo výučbe  využíva kreatívne techniky.