Workshopy plné inšpirácie


START CREATIVE THINKING

Chýba Vám v živote kreativita?
Potrebujete sa naštartovať ku kreatívnemu mysleniu?
Chcete zažiť myšlienkové wellness?

Workshop sa zameriava na rozvoj kreatívneho myslenia. Program je interaktívny a vyskúšate si aktivity, hry a cvičenia na podporu základných vlastností kreatívneho myslenia ako je flexibilita, fluencia a originalita. Ponúkneme rôzne tipy, praktické rady ako si kreativitu rozvíjať sám ale aj spolu s ostatnými. *Váš mozog si určite poriadne kreatívne zacvičí.* Workshop prebieha cez Zoom aplikáciu.

Cena workshopu je 50 Eur (zľavu poskytujeme ľuďom z neziskového sektora, učiteľského prostredia a rodičom na materskej dovolenke)


CREATIVE THINKING GAME

Potrebujete podporiť svoje kreatívne myslenie?
Chcete sa zahrať so svojou kreativitou?

Program ponúka možnosť zahrať sa a pritom rozvinúť svoj kreatívny postoj a zručnosti kreatívneho myslenia pomocou hier, cvičení a aktivít rôzneho druhu. Program podporuje originalitu, rozprúdi vašu fantáziu a predstavivosť, ponorí Vás do sveta nápadov, slovných hračiek a rôznych divergentných úloh. Všetky aktivity je možné využívať na rozprúdenie kreativity pred pracovnými poradami. Program je vyskladaný tak, aby ste mali možnosť uvidieť seba v kreatívnom procese a umožnilo Vám to ďalej kreatívne myslenie rozvíjať.

Cena workshopu je 15 Eur (zľavu poskytujeme ľuďom z neziskového sektora, učiteľského prostredia a rodičom na materskej dovolenke)