GROWTH IN CREATIVE THINKING

Schopnosť kreatívne myslenie  vnímam ako proces, pomocou ktorého niečo vzniká. Ide o používanie a rozširovanie našich predstáv, hľadanie inšpirácie mimo nás.  V súčasnosti je definovaná ako  kľúčová kompetencia 21. storočia. Ponúkame rôzne programy na rozvoj kreatívneho myslenia pre zamestnancov, tímy, lídrov ale aj ľudí vo vzdelávacom prostredí.

CREATIVE THINKING START

Program ponúka základné informácie o tom, čo je to kreatívne myslenie. Je vhodný pre všetkých, kto chce v ňom rásť. Ponúka možnosť účastníkom pochopiť  ich silné stránky v kreatívnom myslení. Taktiež môžu uvidieť svoje bariéry, ktoré  im bránia v slobodnom tvorení a rozmýšľaní nad úlohami. Účastníkom poskytnem tipy ako si kreativitu rozvíjať sám ale aj spolu s ostatnými. Program ponúka drobné aktivity, hry a cvičenia na podporu základných vlastností kreatívneho myslenia ako je flexibilita, fluencia, originalita a redefinovanie.

CREATIVE THINKING GAME

Tento program je špeciálne pripravený pre toto obdobie. Ponúka možnosť zahrať sa a pritom rozvinúť kreatívny postoj a zručnosti kreatívneho myslenia pomocou hier, cvičení a aktivít rôzneho druhu. Program podporuje originalitu, rozprúdi vašu fantáziu a predstavivosť, ponorí do sveta nápadov, slovných hračiek a rôznych divergentných úloh. Všetky aktivity je možné využívať na rozprúdenie kreativity pred pracovnými poradami. Program je vyskladaný tak, aby ľudia mali možnosť uvidieť seba v kreatívnom procese a umožnilo im to ďalej kreatívne myslenie rozvíjať.

CREATIVE THINKING PROCES

Program ponúka možnosť pochopiť ako vyzerá kreatívny proces – od analýzy problému až po jeho hodnotenie a realizáciu. V programe postupujeme podla modelu Grahama Wallase spolu s teóriou mozgových kvadrantov.  Účastníci a účastničky programu budú poznať kreatívne techniky, ktoré môžu využiť pri riešení pracovných úloh a vzniknutých problémoch. Medzi spoznané techniky patria: 5W1H, SCAMPER, Synektika, 6 klobúkov myslenia, Rolestorming a iné. Program je  koncipovaný zážitkovo s možnosťou riešiť konkrétne  problémy účastníkov.

Prihláška na workshop

 

Potvrdenie