Myšlienkové mapy online

Potrebujete si zaznamenať myšlienky, nápady alebo riešiť problémy?
Veľa plánujete alebo potrebujete vidieť veci v súvislostiach?
Skúste využívať myšlienkové mapy.
 
 

Ako povedal Tony Buzan, tvorca tejto techniky: „Myšlienková mapa využíva v plnom rozsahu schopnosti mozgovej kôry – slová, obrazy, čísla, logiku, rytmus, vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike. Tým dáva slobodu brázdiť nekonečný priestor vašej mysle.“

Čo Vám program prinesie:

techniku a postup ako tvoriť myšlienkové mapy, pravidlá tvorby myšlienkových máp, ukážky, kde možno využiť myšlienkové mapy, individuálny prístup 1:1 , vašu myšlienkovú mapu, ktorú si pripravíte doma spolu so mnou 🙂

Vyberte si program podľa potreby:

GROUND

Základ pre myšlienkové mapy.

Základný program Vás prevedie tým ako sa tvoria myšlienkové mapy. Forma rozvoja je vhodná pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť základy o myšlienkovej mape. Nevedia, či ich niekedy budú používať. Program má formu interaktívnej prednášky, ktorá trvá približne 40 minút. Účastníci a účastníčky získajú E-book k myšlienkovej mape.

GROWTH

Myšlienkové mapy v praxi

Rozšírený program Vás prevedie nielen tvorbou myšlienkových máp ale aj tým, kde sa dajú využívať v praxi. Forma rozvoja je určená pre všetkých, ktorí chcú využívať myšlienkové mapy v pracovnom a osobnom živote Forma rozvoja má podobu interaktívneho workshopu, kde je možné získať hlbší vhľad do tejto kreatívnej techniky. Zároveň získate E- book k myšlienkovej mape.

GARDEN

Myšlienkové mapy na mieru

Expertný level je pripravený na mieru rozvojovej skupine alebo jednotlivcom. Okrem tvorby a využitia myšlienkových máp, získajú účastníci a účastníčky konzultáciu a tipy ako mapy využívať podľa osobnej potreby. Forma programu je kombináciou interaktívneho workshopu s mentoringom. Okrem E booku získajú účastníci aj emailovú konzultáciu k svojim myšlienkovým mapám.

Ak nebudete fakturovať, napíšte prosím adresu bydliska

2.2.2021 9,00-12,00

Na online workshope spoznáte:

základné princípy tvorby myšlienkovej mapy

ako a kde myšlienkové mapy využívať

chyby pri tvorbe myšlienkovej mapy

tipy na ich lepšie uchopenie
a aspoň jednu si vytvoríte.

Cena: 40 Eur