LEADERSHIP AND CREATIVE THINKING

Ak nie ste pripravený mýliť sa, nikdy neprídete s ničím originálnym Ken Robinson

Kreatívne myslenie a leadership idú ruka v ruke spolu. Na ceste ku kreatívnemu mysleniu pre oblasť vedenia ľudí pomáhame týmito programami:

CREATIVE LEADER

Cieľom tréningu je  ukázať manažérovi jeho líderský potenciál s dôrazom na  kreatívne vedenie.  Ukazujeme, že tvorivá atmosféra napomáha tímu vo flexibilite a efektívnom riešení problémov. Tréning pozostáva z 5K – kreatívna osobnosť lídra, kreatívna atmosféra v skupine, kreatívny proces riešenia problémov, kreatívne myslenie a kreatívne techniky.   Interaktívny tréning poukazuje na  kľúčovú kompetenciu „Kreatívne myslenie“ a možnosti jej využitia vo vedení svojho tímu ale aj seba samého

CREATIVE MEETINGS

Cieľom tohto workshopu je ukázať lídrom postupy, ktoré sú užitočné pre vedenie stretnutia ako napríklad správne riadiť diskusiu, využívať metódy kreatívneho riešenia úloh, moderovať pracovnú poradu. Program  poskytuje tipy ako plánovať, viesť a hodnotiť pracovné stretnutia v menších tímoch aj získavanie odpovedí od väčšieho počtu ľudí. V programe prebieha aktívny nácvik techník, ktoré je možné využiť pri riešiteľských poradách.

CREATIVE TEAMWORK

Cieľom programu je otvoriť skupinové fungovanie – nefungovanie, riešiť nejasné situácie alebo napraviť komplikované vzťahy. Pomáha pri vyjasňovaní pozícií a záujmov jednotlivcov aj celej skupiny, pochopenie toho, čo sa v tíme deje. Pohľad externého poradcu pomáha riešiť problémy v skupine z nadhľadu, komplexnejšie a cielenejšie.