GO INSIDE

„Keď nemôžeme ísť von, môžeme ísť dnu.“

Je to myšlienka dnešných dní. Môžme sa spoločne pozrieť na možnosti pre Vás. Ponúkam sprievod v tomto ponorení sa dnu.

INSIDE ME

Nič viac, len ísť k sebe. Pochopiť a odpovedať si na otázky. Môžem sa s Vami pozrieť na váš smer, ciele, kariéru alebo k vašim kreatívnym možnostiam. Sprevádzam kombináciou mentoringu, koučinogvých otázok alebo motivačných rozhovorov. Možno sa objaví potreba rozvoja alebo zdieľania zážitkov. Ide o individuálny prístup na mieru klientovi alebo klientke.

INSIDE MY LEADING

Individuálny program pre lídrov s možnosťou nazrieť na seba a svoje zručnosti pre oblasť vedenia druhých. Analýzou minulých situácií, pomenovaním prítomnosti a súčasného stavu, sa môže nastaviť lepšia budúcnosť. Program dopĺňam online individuálnym vzdelávaním podľa potreby konkrétneho lídra alebo líderky. S lídrom nazerám na možnosti jeho kreatívneho potenciálu a možnosti využitia kreativity v líderstve.

INSIDE MY TEAM

Cieľom programu je otvoriť skupinové fungovanie – nefungovanie, riešiť nejasné situácie alebo napraviť komplikované vzťahy. Pomáha pri vyjasňovaní pozícií a záujmov jednotlivcov aj celej skupiny, pochopenie toho, čo sa v tíme deje. Pohľad externého poradcu pomáha riešiť problémy v skupine z nadhľadu, komplexnejšie a cielenejšie.