Stretnite kreativitu

Potrebujete si zaznamenať myšlienky, nápady alebo riešiť problémy?
Veľa plánujete alebo potrebujete vidieť veci v súvislostiach?
Skúste využívať myšlienkové mapy.
Ako povedal Tony Buzan, tvorca tejto techniky: „Myšlienková mapa využíva v plnom rozsahu schopnosti mozgovej kôry – slová, obrazy, čísla, logiku, rytmus, vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike. Tým dáva slobodu brázdiť nekonečný priestor vašej mysle.“

17. 4. 2019 9:00 – 12:00

Art Books Coffee, Baštová 6

Cena na osobu: 50€

Potrebujete viac informácií? Email: info@kreativnemyslenie.sk

Zľava pre ľudí z neziskového sektora, študentov a študentky, rodičov na materskej dovolenke.

Maximálny počet účastníkov workshopu je 15

Prihláška na workshop: Myšlienkové mapy

Prihláška na workshop

 

Potvrdenie

Workshop prebieha interaktívnym zážitkový prístupom. Nácvik kreatívnej techniky Myšlienková mapa prebieha po jednotlivých krokoch pomocou praktických cvičení. Nácvik techniky je prekladaný drobnými cvičeniami, ktoré podporujú kreativitu a sú voľne využiteľné nielen v pracovnom ale aj osobnom živote. Ako súčasť workshopu je pre účastníčky/účastníkov pripravený mini pracovný list s popisom techniky a spotrebný materiál na vytváranie myšlienkovým máp priamo na workshope.

Čo Vám workshop prinesie:

techniku a postup ako tvoriť myšlienkové mapy

pravidlá tvorby myšlienkových máp

ukážky, kde možno využiť myšlienkové mapy

hry na rozvoj kreatívneho myslenia

vašu myšlienkovú mapu, s ktorou odídete domov