Otvorte dvere do kreatívneho myslenia online

Technika myšlienkovej mapy je úchvatná a nielen v pracovnom prostredí veľmi nápomocná. Vďaka nej si ľudia dokážu lepšie organizovať a plánovať čas. Pomocou nej dokáže človek nájsť riešenia ale aj si lepšie pamätať, či vidieť veci v súvislostiach. Pre online program ponúkame tri verzie podľa potreby cieľovej skupiny od základného levelu až po možnosť byť v myšlienkových mapách expert.

Schopnosť kreatívne myslieť a riešiť problémy je definovaná ako kľúčová kompetencia 21. storočia. Mnohí si myslia, že kreativita patrí do sveta umenia. No kreatívne myslenie sa prejavuje v každej ľudskej činnosti a v práci je nenahraditeľná. Na túto tému sa dlhodobo zameriavam s cieľom dať možnosť ľuďom zažiť svoju kreativitu, pochopiť, že sú kreatívni a ako môžu ďalej v tejto kľúčovej zručnosti rásť.

Schopnosť byť dobrým lídrom znamená vytvoriť si otvorený vzťah, pracovať na sebe samom a pracovať s ľuďmi. Líder  vie inšpirovať, má v sebe odvahu ale aj pokoru. Lídrom sa stávame vtedy, keď počúvame nielen seba a ale aj druhých, vieme reagovať na ich potreby a pritom vieme,  aj spolu s ostatnými, sledovať  smer a dosahovať ciele. Vo vzdelávaní je podstatné ukázať lídrom ich kreatívny potenciál a  prístupy vo vedení ako sú motivačné rozhovory, mentoring, vnímanie skupinovej dynamiky a rola lídra nielen ako kouča ale aj facilitátora.