Podujatia s kreativitou

Naštartujte si kreatívne myslenie

Myslíte si, že Vám chýba Vám kreativita?
Potrebujete sa naštartovať ku kreatívnemu mysleniu?
Máme pre Vás program, ktorý sa zameriava na rozvoj kreativity pre všetkých, kto v nej chce rásť. Ponúkame Vám možnosť pochopiť silné stránky pri vlastnom kreatívnom myslení a taktiež uvidieť bariéry, ktoré bránia v slobodnom tvorení a rozmýšľaní nad úlohami. 

V otvorenom tréningu poskytneme tipy, praktické rady a rôzne cvičenia ako si kreativitu rozvíjať sám ale aj spolu s ostatnými. Ponúkneme Vám aktivity, hry a cvičenia na podporu vlastností kreatívneho myslenia ako je flexibilita, fluencia a originalita.

Tréning bude prebiehať v HUB Bratislava na Černyševského ulici Mapa je tu: Miesto školenia

18.3.2020

60 EUR

9,00 – 15,00

Prihláška na workshop

 

Potvrdenie

Myšlienkové mapy

Potrebujete si zaznamenať myšlienky, nápady alebo riešiť problémy?
Veľa plánujete alebo potrebujete vidieť veci v súvislostiach?
Skúste využívať myšlienkové mapy.

Ako povedal Tony Buzan, tvorca tejto techniky: „Myšlienková mapa využíva v plnom rozsahu schopnosti mozgovej kôry – slová, obrazy, čísla, logiku, rytmus, vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike. Tým dáva slobodu brázdiť nekonečný priestor vašej mysle.“

Čo Vám workshop prinesie:

techniku a postup ako tvoriť myšlienkové mapy, pravidlá tvorby myšlienkových máp, ukážky, kde možno využiť myšlienkové mapy, hry na rozvoj kreatívneho myslenia, vašu myšlienkovú mapu, s ktorou odídete domov.

11.3.2020

40 EUR

9,00 – 11,30

Prihláška na workshop

 

Potvrdenie

Myšlienkové mapy do školy

Pracujete v školskom prostredí? Učíte a rozvíjate deti a mládež? Plánujete školské akcie, organizujete výlety? 
Potrebujete vidieť veci v súvislostiach?
Chcete priniesť do školského prostredia kreatívnu techniku?
Skúste využívať myšlienkové mapy.

Ako povedal Tony Buzan, tvorca tejto techniky: „Myšlienková mapa využíva v plnom rozsahu schopnosti mozgovej kôry – slová, obrazy, čísla, logiku, rytmus, vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike. Tým dáva slobodu brázdiť nekonečný priestor vašej mysle.“

Čo Vám workshop prinesie:

techniku a postup ako tvoriť myšlienkové mapy, pravidlá tvorby myšlienkových máp, ukážky, kde v školskom prostredí možno využiť myšlienkové mapy, hry na rozvoj kreatívneho myslenia, vašu myšlienkovú mapu, s ktorou odídete domov.

26.3.2020

25 EUR

13,30 – 15,30

Prihláška na workshop

  • Section

 

Potvrdenie