Spektrum rozvoja

Rozvoj ponúkame a realizujeme aj pre iné kompetencie. Pre každú u nich prinášame konkrétne tréningy, ktorými podporujeme a rozvíjame jednotlivé zručnosti v konkrétnej kompetencii.

KOMUNIKÁCIA

EFEKTIVITA

LÍDERSTVO

KOOPERÁCIA