Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy

Potrebujete si lepšie pamätať?
Potrebujete byť efektívnejší?

Myšlienková mapa je krásna kreatívna technika, ktorá má široké spektrum využitia. Pomáha v pracovnom ale aj osobnom živote. Ukážem Vám ako myšlienkové mapy fungujú. Naučíte sa ako sa vytvárajú a v ktorých oblastiach svojho života ju môžete využívať a minimálne s jednou odídete domov. Program súčasne napomáha  vidieť veci v  súvislostiach, prepájať myšlienky  a podporuje  kreatívne  myslenie.

Myšlienkové mapy pre biznys

Potrebujete si zaznamenať myšlienky? Veľa plánujete, organizujete alebo potrebujete vidieť veci v súvislostiach?

Tento program je  zameraný na  pochopenie a nácvik tvorby  myšlienkových máp pre biznis sféru. Program sa zameriava na ukážku všetkých možností využitia od analýzy, cez organizáciu, plánovanie alebo myšlienkové mapy v tíme. Pochopíte všetky pravidlá jej tvorby a získate praktické ukážky pre svoju pracovnú oblasť. Na tréningu si sami v vytvoríte minimálne dve, s ktorými odídete domov.

Myšlienkové mapy do školy

Tento program je  špeciálne pripravený pre školské prostredie. Spoznáte ako tvoriť myšlienkové mapy, poskytneme ukážky a tipy, kde v školskom prostredí ju možno využiť. Program môže byť zameraný na učiteľský zbor alebo na študentov a študentky.

  Myšlienková mapa do zborovne poskytuje ukážky ako ich zapojiť do svojej práce priamo s deťmi. Zároveň uvidíte ako myšlienkové mapy pomáhajú pri príprave vyučovania, spracovávaní témy alebo hľadaní nápadov. Program súčasne podporuje kreativitu a ukazuje tipy ako ju rozvíjať v školskom prostredí. 

Kreatívny líder

Chcete byť inovatívny líder?Chcete vedieť svojich ľudí viesť ku kreatívnemu mysleniu?
Cieľom tréningu je ukázať  manažérovi  jeho líderský  potenciál s dôrazom  na  kreatívne  vedenie.  Ukazujeme, že tvorivá atmosféra napomáha  tímu vo  flexibilite a  efektívnom riešení  problémov. Tréning pozostáva  z 5K – kreatívna osobnosť,  kreatívna atmosféra, kreatívny  proces, kreatívne myslenie a  kreatívne techniky.   Interaktívny program  poukazuje na  kľúčovú  kompetenciu „Kreatívne myslenie“ a  možnosti jej  využitia vo vedení svojho tímu ale aj seba samého

Ako porušiť paretovo pravidlo

Riešite rôzne pracovné úlohy? Potrebujete pristupovať k problémom kreatívne a prinášať rôzne nápady?
Cieľom tohto tréningu je ukázať účastníkom postupy, ktoré sú
užitočné pre vedenie efektívneho stretnutia ako napríklad
správne riadiť diskusiu, využívať metódy kreatívneho riešenia
úloh, moderovať pracovnú poradu. Program poskytuje tipy
ako plánovať, viesť a hodnotiť pracovné stretnutia v menších
tímoch aj získavanie odpovedí od väčšieho počtu ľudí.
V programe prebieha aktívny nácvik techník, ktoré je možné
využiť pri riešiteľských poradách.