Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy

Potrebujete si lepšie pamätať?
Potrebujete byť efektívnejší?

Myšlienková mapa je krásna kreatívna technika, ktorá má široké spektrum využitia. Pomáha v pracovnom ale aj osobnom živote. Ukážem Vám ako myšlienkové mapy fungujú. Naučíte sa ako sa vytvárajú a v ktorých oblastiach svojho života ju môžete využívať a minimálne s jednou odídete domov. Program súčasne napomáha  vidieť veci v  súvislostiach, prepájať myšlienky  a podporuje  kreatívne  myslenie.

Myšlienkové mapy pre biznys

Potrebujete si zaznamenať myšlienky? Veľa plánujete, organizujete alebo potrebujete vidieť veci v súvislostiach?

Tento program je  zameraný na  pochopenie a nácvik tvorby  myšlienkových máp pre biznis sféru. Program sa zameriava na ukážku všetkých možností využitia od analýzy, cez organizáciu, plánovanie alebo myšlienkové mapy v tíme. Pochopíte všetky pravidlá jej tvorby a získate praktické ukážky pre svoju pracovnú oblasť. Na tréningu si sami v vytvoríte minimálne dve, s ktorými odídete domov.

Myšlienkové mapy do školy

Tento program je  špeciálne pripravený pre školské prostredie. Spoznáte ako tvoriť myšlienkové mapy, poskytneme ukážky a tipy, kde v školskom prostredí ju možno využiť. Program môže byť zameraný na učiteľský zbor alebo na študentov a študentky.

  Myšlienková mapa do zborovne poskytuje ukážky ako ich zapojiť do svojej práce priamo s deťmi. Zároveň uvidíte ako myšlienkové mapy pomáhajú pri príprave vyučovania, spracovávaní témy alebo hľadaní nápadov. Program súčasne podporuje kreativitu a ukazuje tipy ako ju rozvíjať v školskom prostredí.