Kreatívne myslenie pre biznis

Schopnosť kreatívne myslieť a riešiť problémy vnímame ako proces,  pomocou ktorého niečo vzniká.  Ide o používanie a rozširovanie našich  predstáv, hľadanie inšpirácie mimo nás.  V súčasnosti je definovaná ako  kľúčová kompetencia 21. storočia. Ponúkame rôzne programy na rozvoj kreatívneho myslenia pre zamestnancov, tímy aj manažérov.

Naštartujte svoju kreativitu

Chýba vašim zamestnancom kreativita?
Potrebujete ich naštartovať ku kreatívnemu mysleniu?

Program sa zameriava na rozvoj kreativity pre všetkých, kto v nej chce rásť. Ponúka možnosť človeku pochopiť silné stránky pri vlastnom kreatívnom myslení a taktiež uvidieť bariéry, ktoré bránia v slobodnom tvorení a rozmýšľaní nad úlohami. Poskytuje tipy, praktické rady a rôzne cvičenia ako si kreativitu rozvíjať sám ale aj spolu s ostatnými.
Program ponúka aktivity, hry a cvičenia na podporu vlastností kreatívneho myslenia ako je flexibilita,  fluencia a originalita. 

Kreatívne myslieť – sám aj spolu

Riešite rôzne pracovné úlohy? Potrebujete pristupovať k problémom kreatívne a prináša rôzne možnosti realizácie?
Program je zameraný na podporu kreatívneho riešenia problémov a úloh. Program pomáha uvedomiť si proces kreatívneho myslenia od analýzu problému až po jeho hodnotenie a realizáciu.  Prináša rôzne kreatívne techniky,  ktoré môžete využiť pri riešení  pracovných úloh a  vzniknutých  problémoch. V programe  postupujeme podla modelu  Wallase spolu s teóriou mozgových kvadrantov. Prinášame možnosti  využitia kreatívnych  techník  v tomto koncepte a ich  konkrétny nácvik.

Myšlienkové mapy

Potrebujete mať  poriadok v myšlienkach?  Často plánujete?
Tento program je  zameraný na  pochopenie a nácvik tvorby  myšlienkových máp.  Myšlienková mapa využíva  v plnom rozsahu  schopnosti  mozgovej kôry:  slová, obrazy,  čísla,  logiku,  rytmus,  vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike.  Účastníci uvidia,  kde myšlienkové mapy môžu využívať, naučia sa  ako ich  vytvárať a aspoň s  jednou odídu domov. Program súčasne napomáha  vidieť veci v  súvislostiach, prepájať myšlienky  a podporuje  kreatívne  myslenie.

Ako byť kreatívny líder

Chcete byť inovatívny líder?Chcete vedieť svojich ľudí viesť ku kreatívnemu mysleniu?
Cieľom tréningu je ukázať  manažérovi  jeho líderský  potenciál s dôrazom  na  kreatívne  vedenie.  Ukazujeme, že tvorivá atmosféra napomáha  tímu vo  flexibilite a  efektívnom riešení  problémov. Tréning pozostáva  z 5K – kreatívna osobnosť,  kreatívna atmosféra, kreatívny  proces, kreatívne myslenie a  kreatívne techniky.   Interaktívny program  poukazuje na  kľúčovú  kompetenciu „Kreatívne myslenie“ a  možnosti jej  využitia vo vedení svojho tímu ale aj seba samého.