Kto som

Som Alexandra Kello a mojou túžbou je ľudí inšpirovať. Šírim myšlienku:

„Všetci sme tvoriví a môžme byť ešte viac“. 

Ako som sa dostala ku kreatívnemu mysleniu?

Keď nám v prvom ročníku na univerzite dali na jednom predmete vypracovať seminárnu prácu vôbec sa mi nechcelo ísť do knižnice. Mali sme mať 5 zdrojov literatúry a ja som si chcela prácu uľahčiť. Tak som šla do knižnice mojej mami doma a pozrela som, z ktorej témy tam má najviac kníh. A tak som sa dostala ku kreativite. Prvú knihu, čo som otvorila bola od Mirona Zelinu a na úvod v nej bola veta: „Kreativita je najvyššia hodnota.“ Vôbec som sa s tou myšlienkou nestotožnila. Napriek tomu som pokračovala v čítaní. Napísala prácu…… A potom aj ročníkovú a nakoniec aj diplomovku. Kreativita ma ďalej sprevádzala v práci pre outdoorovú spoločnosť, kde som tímom dávala riešiť rôzne úlohy a učila ich kreatívnemu procesu a spolupráci. Moje tréningy som sa vždy snažila urobiť inak, originálne.

V poslednej spoločnosti, kde som pracovala som vypracovala kompletný program pre rozvoj KREATIVITY A INOVÁCIE. A zistila som, že to je téma, s ktorou som živá, ktorá má fascinuje, kde chcem rásť. Preto som založila značku KREATÍVNE MYSLENIE.

Je to 22 rokov, čo som čítala vo svojej prvej knihe myšlienku, že kreativita je najvyššia hodnota. Pred tými 22 rokmi som si to nemyslela. Dnes to už viem. Pretože človek tvorí. Tvorí svoj život, prostredie v ktorom žije. Tvorí svoje vzťahy. A tvorí sám seba!

A ako fungujem dnes?Spolupracujem s lektormi  a konzultantmi, ktorí sú odborníci a  odborníčky v oblasti vzdelávania a poradenstva. Mojou filozofiou je, že  všetci  tvoríme seba, svoje vzťahy, svoj život a tým môžeme rásť. Pripravujem rozvojové programy pre prostredie biznisu, pre školy aj pre osobný život.  Spolupracovala som na rozvoji  rôznych spoločnosti z oblastí: automobilového priemyslu, IT oblasti, zdravotníctva, kozmetického priemyslu a iné. Prinášam kreativitu do každej ľudskej činnosti. Realizujem rozvojové programy na podporu kreatívneho myslenia aj pre oblasť líderstva, komunikácie, efektivity a tímovej spolupráce.

Kreativita sa dá rozvíjať a kreatívne myslenie podporovať. Pridajte sa ku mne a naštartujte v sebe kreatívne myslenie.