Kto sme

Sme spoločnosť, ktorej poslaním je šíriť myšlienku:

„Všetci sme tvoriví a môžme byť ešte viac“. 

Za značkou Kreatívne myslenie stoji  Alexandra  Kello. Spolupracuje s lektormi  a konzultantmi, ktorí sú odborníci a  odborníčky v oblasti vzdelávania a poradenstva. Našou filozofiou je, že  všetci  tvoríme seba, svoje vzťahy, svoj život a tým môžeme rásť. Pripravujeme rozvojové programy pre  biznis, pre školy  a pre život.  Spolupracovali sme na rozvoji  rôznych spoločnosti z oblastí: automobilového priemyslu, IT oblasti, zdravotníctva, kozmetického priemyslu a iné. Prinášame kreativitu do každej ľudskej činnosti. Realizujeme rozvojové programy na podporu kreatívneho myslenia pre biznis, pre školy a pre život.

Kreativita sa dá rozvíjať a kreatívne myslenie podporovať.

Alexandra Kello pracujem ako  lektorka  a konzultantka v HR a firemnom vzdelávaní. Študovala andragogiku,  má 2 roky výcviku v  dramaterapii a tréningy v oblasti osobnostného rozvoja (Nenásilná komunikácia,  Transakčná analýza, Interkultúrne  vzdelávanie, Train the trainers,   Coaching v práci manažéra, Gamifikácia, Tanečná a pohybová terapia, Facilitácia).

Viac ako 15 rokov pôsobí v oblasti  vzdelávania a osobného rozvoja ľudí.  Pracovala  v outdoorovej firme, kde  rozvíjala tímy a pripravovala rozvojové programy pre nich. Spolupracovala s niekoľkými  vzdelávacími agentúrami, kde  realizovala  komplexné rozvojové programy pre klientov priamo na  mieru ich potrebám. Pôsobila aj  ako vysokoškolská pedagogička, kde sa   zaoberala  manažmentom v zdravotníctve.

Dnes sa naďalej venuje práci s  klientmi z biznisu ale aj učiteľmi,  študentami a neziskovým sektorom.  Spolupracuje s neziskovou organizáciou, kde rozvíja učiteľov ako mentorov pri   sprevádzaní študentov k dosahovaniu ich  cieľov. 

Jej srdcovkou je rozvoj kreatívneho  myslenia a vedenie ľudí. Je propagátorkou  prepojenia kritického a kreatívneho  myslenia a ich využitie v pracovnom aj  osobnom živote. Vo svojich tréningoch sa  snaží ľudí inšpirovať, aby v živote tvorili a  rástli.