Ideácia – kreatívne myslenie a riešenie problémov

Ideácia je proces formovania a vzťahovanie nápadov. Je to generovanie nových ideí alebo konceptov na riešenie konkrétnych problémov (či už ide o problémy zákazníka alebo klientov), vytváranie nových stratégií alebo hľadanie možností k zlepšeniu procesov, štruktúry alebo fungovania v pracovnom či osobnom živote. Ide o kombináciu slov idea a generácia (generovať).

Kreatívne riešenie pracovných úloh

Potrebujete často riešiť problémy? Máte pocit, že sa niekedy topíte pri hľadaní riešení?

Po absolvovaní tréningu budú účastníci vedieť ako vyzerá kreatívny proces riešenia – od analýzu problému až po jeho
hodnotenie a realizáciu. Budú poznať ideačné techniky, pre jednotlivé fázy riešenia problému. V programe postupujeme podla
modelu Grahama Wallase spolu s teóriou mozgových
kvadrantov.

Ideačné techniky a ich využitie v praxi

Na pracovných stretnutiach neprinášate nápady? Máte pocit, že neviete nájsť vhodné riešenia? 

Program sa zameriava na nácvik kreatívneho riešenia
problémov. Program prináša náhľad na možnosti využitia
ideačných techník. Účastníci budú mať možnosť nacvičiť si
techniky, ktoré sú využiteľné v pracovnom aj osobnom
živote
Medzi spoznané techniky patria: 5W1H, Myšlienkové mapy,
SCAMPER, Synektika, 6 klobúkov myslenia, Rolestorming a
iné. Tréning je koncipovaný zážitkovo s možnosťou riešiť
konkrétne problémy účastníkov programu.

Kreatívne vedenie porady

Vidíte, že vaše porady sú neefektívne? Máte pocit, že sa niekedy topíte pri hľadaní riešení?

Program štartuje a podporuje efektívne vedenia porád. Poskytuje tipy ako priniesť kreativitu na vašu poradu, ponúka drobné cvičenia na podporu kreatívneho myslenia účastníkov porady. V programe prebieha aktívny nácvik ideačných techník, ktoré je možné využiť pri riešiteľských poradách.

Ideastorming  a jej varianty

Na stretnutiach neprinášate nápady? Máte pocit, že u Vás tvorba idei nefunguje? 

Ideácia je je proces formovania a vzťahovania nápadov. Ak sa tento proces robí naozaj dobre a podľa pravidiel dokáže priniesť veľa nápadov a riešení na mnohé otázky. Cieľom programu je priamy nácvik ideačného procesu (ideastormingu) cez rôzne prípadové štúdie alebo konkrétne problémy tímu. Program ponúka náhľad na rôzne varianty ideačného procesu ako je rolestorming, banka nápadov, brainwriting.