Kooperácia

Schopnosť tímovo spolupracovať vnímame ako schopnosť jedinca   podieľať sa aktívne a zodpovedne na skupinových procesoch , úlohách  a vzájomných otvorených vzťahoch. Znamená to poskytovať svoje  vedomosti, byť prístupný k ostatným a rešpektovať ich predstavy  a názory, dodržiavať dohodnuté pravidlá a nezabúdať na spoločný cieľ.

Analýza tímovej spolupráce

Teamspirit

Teambuilding

Facilitovanie tímu

Assessment/development centrum