Efektivita

Schopnosť byť efektívny je umenie. Prejavuje sa  ako schopnosť  jednotlivca vyvíjať vlastnú iniciatívu, pracovať sústredene, poznať  svoje vlastné prednosti, vedieť pracovať cieľavedome, plánovite a byť  schopný prevziať zodpovednosť za úlohy, problémy, správanie a  snažiť sa hľadať cesty k riešeniam.  

Umenie veci načasovať

Cieľom tohto programu je získať  informácie o rytme každodenného života ako aj hlbšie pochopenie  osobného vplyvu na riadenie seba v čase.  Účastníci sa naučia veľa  praktických metód a techník  napríklad sila pauzy, 2 minútové  pravidlo, Pomodoro technika,  stanovenie priorít, najprv zjedz  žabu, inbox zero, plánovanie dňa a pracovných úloh a ďalšie.   V tréningu je možnosť získať  náhľad na svoje fungovaniu  s cieľom nájsť vlastný zmysel a  ochotu zmeniť sa. Účastníci môžu v tréningu spoznať svoje vlastné  spôsoby, ako reagovať na časovo  náročné situácie a vhodné spôsoby, ako ich zvládnuť.

Umenie mať a dať „drive“

Cieľom tohto tréningu je  poukázať na rôzne formy  motivácie a otvára otázky o tom,  ako funguje motivácia na ľudí.  Pozrieme sa na tri prvky  motivácie: autonómia,  majstrovstvo a zmysel
Ukážeme,  čo je to mať vnútornú  motiváciu, ako a kedy (ne) funguje vonkajšia motivácia a čo je to  objaviť zmysel u seba samého a pomoc objaviť ho u druhých.  Aké je to mať svoj vlastný pohon?

Umenie viesť hodnotenie

Cieľom tohto programu je pripraviť účastníkov na hodnotenie  výsledkov vlastnej práce,  spoločných výsledkov práce a tiež výsledkov ostatných.  Slúži na  používanie primeraných kritérií,  schopnosť výsledky systematicky  zhŕňať. Tieto zručnosti  napomáhajú v rozhodovaní.  Program zároveň učí ako  poskytovať hodnotenie druhým  na ich pracovný výkon a správanie. 

Umenie zvládať situácie

Program pomáha  účastníkom  identifikovať ich aktuálnu životnú situáciu. Cieľom tréningu  je následne prejsť nácvikom   identifikovania príznakov zlyhania dôležité techniky jeho zvládania.  Program pozitívne pôsobí nielen  na kvalitu osobného života, ale  zároveň zvyšuje efektivitu v  pracovnom procese získaním  nového náhľadu na náročné  situácie, uvedomenie si svojho  hnacieho motora, zastavenia sa a  pochopenia, čo sa deje.