Čo to znamená – kreatívne myslieť?

Čo je to kreatívne myslenie?

V poslednej dobe veľa rozmýšľam nad tým, ako ľudia vnímajú kreatívne myslenie a čo to pre nich znamená. Je veľa rôznych poučiek, myšlienok a náhľadov na to, čo kreatívne myslenie znamená a ako vyzerá. Kreatívne myslenie je komplex viacerých častí, ktoré sú navzájom prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú. Poďme si rozobrať jednotlivé časti postupne pre pochopenie, čo kreatívne myslenie je a čo všetko znamená.

Kreatívne myslenie je zručnosť

Kreatívne myslenie vnímame ak zručnosť, ktorá sa dá rozvíjať, podporovať a zlepšovať. Základné zručnosti v oblasti kreatívneho myslenia sú fluencia, flexibilita a originalita. Taktiež sem patrí predstavivosť alebo schopnosť vymyslieť niečo nové. Ide o tvorenie nápadov, riešení, myšlienok za použitia rozmanitých kombinácií, pomocou zmeny alebo reaplikácie už existujúcich nápadov. Sem môžeme zaradiť aj poznanie rôznych kreatívnych techník (ako je napríklad brainstorming, mysliace klobúky alebo design thinking), ktoré môžeme využívať pri kreatívnom procese. Ide vlastne o to mať nástroje, ktoré viem aké sú, čo robia a viem ako ich vhodne a efektívne využívať.

Kreatívne myslenie je proces

Kreatívne myslenie neznamená len mať zručnosti, poznať ich a neustále trénovať. Kreatívne myslenie je charakterizované kreatívnym procesom – čiže myšlienkovou prácou, pri ktorej dochádza k riešeniu situácie, problému či hľadanie príležitostí. Je to priama práca, ktorá má svoje pravidlá ale aj priestor na improvizáciu. Je dôležité poznať proces, jeho jednotlivé fázy a aj to, aké techniky pre fázy kreatívneho procesu využívať. Je to priame používanie nástrojov (našich zručností) a vytváranie konkrétneho výsledku, či už vo forme produktu alebo idei.

Kreatívne myslenie je prostredie

Prostredie je kľúčové pre kreatívne myslenie. Lebo darmo mám zručnosti a vytváram úžasné idei a kreatívne riešenia, keď prostredie ich neprijíma, bojkotuje alebo blokuje ich realizáciu. Pri pohľade na kreatívne prostredie sa často ľudia pozerajú ako vyzerá a nie na to čo sa v ňom deje. Nestačí mať len pekne/inovatívne urobený priestor. Potrebné je mať možnosť byť v ňom kreatívny a prejavovať sa. Pre kreativitu je veľmi dôležité mať prostredie, kde „vládne“ bezpečie, dôvera, porozumenie, humor, prijatie. Prostredie, kde sa na chybách učí a problémy sa skôr berú ako príležitosť. Podstatné je, aby ste v ňom mali voľný prístup k informáciám bez časovej tiesne a stresu.

Kreatívne myslenie je postoj

Kľúčové však je pochopiť, že najdôležitejšie v kreatívnom myslení je postoj! Kreatívny postoj súvisí s ochotou niesť riziko a prekonať fixovanosť na zaužívané riešenia. Kreatívny postoj nám umožňuje otvoriť nové obzory, rozširovať pole, v ktorom sa prejavujú naše zručnosti. Problém skôr vnímame ako príležitosť a to pomáha vidieť ho z rôznych uhlov pohľadu. Práca na postoji je predovšetkým v identifikácií blokov/prekážok, ktoré bránia prejavovať kreativitu a zároveň nám znemožňujú ju aj rozvíjať. Po ich identifikácií je dôležité začať pracovať na ich odstránení so snahou ich eliminovať úplne do budúcnosti. Tento proces je veľmi zložitý, komplexný a niekedy na niekoľko rokov. Pre budovanie kreatívneho postoja je veľmi podstatné prostredie, možnosť zapájať sa do kreatívneho procesu, hľadanie vnútornej motivácie a inšpirovanie.

Pri rozvoji kreatívneho myslenia sa častokrát sústredí pozornosť na budovanie a trénovanie zručností, či už učením techník alebo procesu kreatívneho riešenia problémov. Práca s kreativitou človeka je však oveľa komplexnejšia a mala by zahŕňať prácu s blokmi kreativity, posilňovaním kreatívnej dôvery, vytváraním bezpečného prostredia, kde nemáme strach zo zlyhania a máme možnosť sa prejaviť. Toto by mali mať na pamäti rodičia, lídri a líderky, učitelia a učiteľky, teda vlastne všetci my.

S ktorým prvkom kreatívneho myslenia potrebujete pomôcť vy? Rada s Vami preberiem možnosti ako naštartovať vaše kreatívne myslenie alebo kreatívne myslenie všetkých okolo Vás!

Ak chcete naštartovať kreatívne myslenie, budeme mať workshop 26.11 od 9,00 – 12,00

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.