8 krokov k myšlienkovej mape.

Myšlienkové mapy. Ako na nich!

Myšlienková mapa je krásna kreatívna technika, ktorá má neuveriteľné možnosti využitia. Ide o tvorivý spôsob vymedzenia myšlienok, zaznamenanie prebraných informácií, zmapovanie myšlienkového procesu. Princípom myšlienkových máp je slobodné uvažovanie nad problémom ako nad celkom. Problémy, témy, úlohy sú vnímané ako komplex, kde všetko so všetkým súvisí.

Ako teda myšlienkové mapy vytvárať?

Mám pre Vás návod krok po kroku. Čítajte ďalej!

1) Výber témy – vyberte tému, situáciu, nápad, problém, ktorý chcete zmapovať. Zozbierajte o probléme, texte, téme všetky dostupné informácie.

2) Pripravte si materiál – zabezpečte si čisté (nie linajkové) archy papierov A4 alebo A3 (pokojne aj väčšie), farebné fixky alebo farbičky, perá. Treba si pribaliť aj fantáziu, odvahu kresliť a kreatívne myslenie.

3) Začnite v prostriedku – papier na myšlienkovú mapu treba dať na šírku. Do stredu papiera napíšte hlavnú tému, ktorú idete mapovať. Môžete ju znázorniť obrázkom, citátom, zvýraznite ho farebne a veľkými písmenami, aby bol viditeľný a čitateľný. Tu využite fantáziu a nechajte ju na nápis pre hlavnú tému pôsobiť. Tému môžete zarámovať do štvorca, kruhu, obláčiku alebo čohokoľvek, čo Vám pre danú tému fantázia dovolí.

4) Zvýraznite strom so 7 vetvami– vytvorte niekoľko silných čiar, rozvetvené od centrálnej témy, akoby išlo o rozvetvený strom. Čiary vyzerajú ako chápadlá chobotnice. Hlavné myšlienky budú zaznamenané v blízkosti centrálnej témy. Používajte obrázky, symboly, kódy a vykresľujte perspektívu. Každé slovo musí mať svoju vlastnú linku, na ktorú sa napíše. Chápadla môžete nakresliť hneď k hlavnej téme niekoľko. Podľa pravidiel, by každé chápadlo malo mať inú farbu a nemalo by ich byť viac ako sedem. Slová na mape nedávajte do krúžkov. Keď ho dáte do krúžku, uzatvárate slovo (vizuálne) a vytvárate pojmovú mapu.

5) Vytvárajte nové linky – spájajte jednotlivé na seba nadväzujúce a spolu súvisiace pojmy. Stredové linky sú silné, ďalšie linky sa postupne stenčujú. Na linky píšete slová, ktoré súvisia so slovami na chápadlách vyššie.

6) Zdôrazňujte dôležité miesta na mape – použite ikony, obrázky na podstatné myšlienky. Dôležité miesta môžete zvýrazniť.

8) Spracujte mapu – vylepšite, vykrášlite a doplňte mapu farebne, výsledky použite k ďalšej práci. Ja som mapu ešte farebne vyplnila, zvýraznila jednotlivé chápadlá, dokreslila obrázky.

Myšlienkové mapy je možno univerzálne využiť vo všetkých fázach kreatívneho riešenie problémov. Užasne pomáha pri plánovaní úloh alebo organizovaní akcií.

Má obrovské využitie v školskom prostredí pre žiakov na štúdium a lepšie pamätanie si. Skvelá pomoc je aj pre učiteľov pri príprave programu vzdelávania, mapovaní tém a podkladov k učivu ale aj napríklad na hodnotenie žiakov alebo vysvetlenie učiva.

Pre lepšiu orientáciu v myšlienkových mapách máme program

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.